Tlačiť

STN 80 4505


Označenie: STN 80 4505 zrušená
Slovenský názov: Jutárske metrové a kusové plošné textílie. Základné ustanovenia. Klasifikácia podľa chýb
Anglický názov: Jute sheet fabrics and piece goods. Basic provisions. Classification according to defects
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 20. 8. 1979
Dátum zrušenia: 1. 6. 2007
Jazyk: CS
ICS: 59.080.30, 59.080.60
Triediaci znak: 80 4505
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: