Tlačiť

STN ISO 3914-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 3914-1
Slovenský názov: Textilné stroje a príslušenstvo. Valcové dutinky. 1. časť: Odporúčané hodnoty vnútorných priemerov a dĺžok
Anglický názov: Textile machinery and accessories. Cylindrical tubes. Part 1: Recommended values of inner diameters and lenghts
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 1996
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 59.120.20
Triediaci znak: 81 0211
Úroveň zapracovania: idt ISO 3914-1:1982
Vestník: 03/96
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy ISO 3914 určuje výber odporúčaných hodnôt vnútorných priemerov a dĺžok valcových dutiniek používaných v textilnom strojárenstve