Tlačiť

STN ISO 3914-4


Označenie: STN ISO 3914-4 zrušená
Slovenský názov: Textilné stroje a príslušenstvo. Valcové dutinky. 4. časť: Dutinky na tvarovanú priadzu
Anglický názov: Textile machinery and accessories. Cylindrical tubes. Part 4: Tubes for textured yarns
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 1996
Dátum zrušenia: 1. 8. 2022
Jazyk: SK
ICS: 59.120.20
Triediaci znak: 81 0214
Úroveň zapracovania: idt ISO 3914-4:1989
Vestník: 03/96
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 3914 určuje vnútorné priemery a dĺžky valcových dutiniek s rovným koncom a s valcovaným koncom na tvarovanú priadzu.