Tlačiť

STN 81 0670


Označenie: STN 81 0670 zrušená
Slovenský názov: Textilné stroje. Balenie, označovanie, doprava a skladovanie
Anglický názov: Textile machines. Packing, designation, transportation and storage
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 25. 4. 1987
Dátum zrušenia: 1. 10. 2003
Jazyk: CS
ICS: 59.120
Triediaci znak: 81 0670
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/87
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: