Tlačiť

STN 81 2151


Označenie: STN 81 2151 zrušená
Slovenský názov: Textilné stroje a zariadenia. Kužeľové dutinky pre prevíjacie a dvojzákrutové zosúkavacie stroje. Základné rozmery a spôsob kontroly
Anglický názov: Textile machines and equipment. Taper tubes for winding machines and two-for-one twisters. Basic dimensions and mode of control
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 21. 8. 1985
Dátum zrušenia: 1. 10. 2003
Jazyk: CS
ICS: 59.120.10, 59.120.20
Triediaci znak: 81 2151
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/86
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: