Tlačiť

STN 81 3450


Označenie: STN 81 3450 zrušená
Slovenský názov: Textilné stroje. Brdové nitelnice tkáčskych strojov. Základné rozmery
Anglický názov: Textile machines. Heald frames for weaving machines. Basic dimensions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 14. 3. 1988
Dátum zrušenia: 1. 10. 2003
Jazyk: CS
ICS: 59.120.30
Triediaci znak: 81 3450
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/88
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: