Tlačiť

STN 81 7011


Označenie: STN 81 7011 zrušená
Slovenský názov: Šijacie stroje. Priemyselné šijacie stroje. Všeobecné technické požiadavky
Anglický názov: Sewing machines. Industrial sewing machines. General technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 2. 3. 1987
Dátum zrušenia: 1. 10. 2003
Jazyk: CS
ICS: 61.080
Triediaci znak: 81 7011
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/87
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: