Tlačiť

STN 81 9230Pridať tlačenú formu normy do košíka:
Označenie: STN 81 9230
Slovenský názov: Pracie stroje. Technické požiadavky a skúšanie
Anglický názov: Laundry machines. Technical requirements and testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 20. 11. 1984
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 19.020, 97.060
Triediaci znak: 81 9230
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/85
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny: Zmena a V 08/89
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 10472-3:2001-09 (81 9001), STN EN ISO 10472-2:2001-09 (81 9001), STN EN ISO 10472-1:2001-09 (81 9001)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: