Tlačiť

STN 83 0050


Označenie: STN 83 0050 zrušená
Slovenský názov: Odber vzoriek banského ovzdušia
Anglický názov: Sampling of mine atmosphere
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 11. 4. 1962
Dátum zrušenia: 1. 4. 2005
Jazyk: CS
ICS: 13.040.30, 73.020
Triediaci znak: 83 0050
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: