Tlačiť

STN 83 7130


Označenie: STN 83 7130 zrušená
Slovenský názov: Pravidlá výberu a hodnotenia vodných zdrojov pre hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
Anglický názov: Rules for the choice and quality evaluation of sources for centralized water supply for industrial use and drinking purposes
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 25. 6. 1982
Dátum zrušenia: 1. 7. 2010
Jazyk: CS
ICS: 13.060.10
Triediaci znak: 83 7130
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/83
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: