Tlačiť

STN 84 6141


Označenie: STN 84 6141 zrušená
Slovenský názov: Nábytok pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia. Matrace do detských nemocničných lôžok
Anglický názov: Furniture for hospitals and other medical facilities. Mattresses for children hospital beds
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 20. 5. 1959
Dátum zrušenia: 1. 4. 2005
Jazyk: CS
ICS: 11.140, 97.140
Triediaci znak: 84 6141
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: