Tlačiť

STN 79 0001-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 79 0001-4
Slovenský názov: Garbiarske názvoslovie. Časť 4: Chyby garbiarskych koží a usní
Anglický názov: Leather terminology. Part 4: Raw hides and leather's defects
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 1998
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.59, 59.140
Triediaci znak: 79 0001
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/98
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 79 0009:1988-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje a vysvetľuje slovenské názvy chýb garbiarskych koží a usní, ktoré sa používajú v technických podkladoch, odbornej literatúre, učebniciach, príručkách, hospodárskom styku a pod.