Tlačiť

STN 73 4301


Označenie: STN 73 4301 zrušená
Slovenský názov: Budovy na bývanie
Anglický názov: Dwelling buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 19. 6. 1998
Dátum zrušenia: 1. 6. 2005
Jazyk: SK
ICS: 13.100, 91.040.30
Triediaci znak: 73 4301
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/98
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 01/00
Nahradzujúce normy: STN 73 4301:2005-06
Nahradené normy: STN 73 4301:1987-08
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre navrhovanie a projektovanie budov na bývanie a obytných častí budov.