Tlačiť

STN ISO 4559


Označenie: STN ISO 4559 zrušená
Slovenský názov: Stavba lodí. Vodiace profily pre jachty. Rozmery zabezpečujúce vymeniteľnosť
Anglický názov: Shipbuilding. Track for yachts. Interchangeability dimensions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 1998
Dátum zrušenia: 1. 9. 2004
Jazyk: SK
ICS: 47.020.10
Triediaci znak: 32 0009
Úroveň zapracovania: idt ISO 4559:1978
Vestník: 10/98
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje rozmery pre vodiace profily pre jachty tvaru T alebo tvaru C, aby sa zaistila ich vymeniteľnosť.