Tlačiť

STN EN 929


Označenie: STN EN 929 zrušená
Slovenský názov: Lode pre vnútrozemskú plavbu. Tlačné súpravy. Montážna prípojka demontovateľných signálnych sťažňov
Anglický názov: Inland navigation vessels. Push-tows. Mounting attachment for demountable signal masts
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 1998
Dátum zrušenia: 1. 2. 2017
Jazyk: SK
ICS: 47.020.70, 47.060
Triediaci znak: 32 3512
Úroveň zapracovania: idt EN 929:1993
Vestník: 10/98
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 7236:2017-02 (32 3512)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre montážne prípojky demontovateľných sťažňov na tlačných člnoch, ktorých súčasťou je dolná časť sťažňa.