Tlačiť

STN EN 61252Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 61252
Slovenský názov: Elektroakustika. Špecifikácie požiadaviek na osobné zvukové expozimetre
Anglický názov: Electroacoustics. Specifications for personal sound exposure meters
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 1998
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 17.140.50
Triediaci znak: 35 6875
Úroveň zapracovania: idt EN 61252:1995, idt IEC 61252:1993
Vestník: 10/98
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *A1 V 04/03, Zmena A2 V 01/18
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 35 6875:1988-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Zvuková expozícia je fyzikálna miera, ktorá hodnotí tak akustický tlak, ako aj jeho trvanie na danom mieste pomocou časového integrálu kvadrátu okamžitej hodnoty kmitočtovo vážného akustického tlaku.