Tlačiť

STN EN 10218-1


Označenie: STN EN 10218-1 zrušená
Slovenský názov: Oceľový drôt a výrobky z drôtu. Všeobecne. Časť 1: Skúšobné metódy
Anglický názov: Steel wire and wire products. General. Part 1: Test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 1998
Dátum zrušenia: 1. 7. 2012
Jazyk: SK
ICS: 19.020, 77.140.65, 77.140.70
Triediaci znak: 42 5431
Úroveň zapracovania: idt EN 10218-1:1994
Vestník: 11/98
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 10218-1:2012-07 (42 5431)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 10218 uvádza spôsoby skúšania oceľových drôtov a výrobkov z drôtu vyrobených tvárnením za studena.