SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1014-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1014-3


Označenie: STN EN 1014-3 zrušená
Slovenský názov: Ochranné prostriedky na drevo. Dechtový impregnačný olej a ním ošetrené drevo. Metódy odberu vzoriek a analýz. Časť 3: Stanovenie obsahu benzo [a] pirénu v dechtovom impregnačnom oleji
Anglický názov: Wood preservatives. Creosote and creosoted timber. Methods of sampling and analysis. Part 3: Determination of the benzo(a)pyrene content of creosote
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 1998
Dátum zrušenia: 1. 11. 2010
Jazyk: SK
ICS: 71.040.40, 71.100.50
Triediaci znak: 49 0704
Úroveň zapracovania: idt EN 1014-3:1997
Vestník: 11/98
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1014-3:2010-11 (49 0704)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy EN 1014 opisuje metódu stanovenia benzo[a]pyrénu v dechtovom impregnačnom oleji vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou.