Tlačiť

STN 41 1700


Označenie: STN 41 1700 zrušená
Slovenský názov: OCEL~11 700
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 1976
Dátum zrušenia: 1. 9. 1992
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 41 1700
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 41 1700:1992-09
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: