Tlačiť

STN 46 3160/C


Označenie: STN 46 3160/C zrušená
Slovenský názov: ZELENINA CERSTVA.~CIBULOVA ZELENINA
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 1980
Dátum zrušenia: 1. 4. 1992
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 46 3160
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/80
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 46 3160:1991-04
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: