Tlačiť

STN 65 8361/B


Označenie: STN 65 8361/B zrušená
Slovenský názov: FENOL~TECHNICKY Z~CERNOUHELNYCH~DEHTU
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 1984
Dátum zrušenia: 1. 1. 1990
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 65 8361
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/84
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: