Tlačiť

STN 66 4710


Označenie: STN 66 4710 zrušená
Slovenský názov: ZDRAVOTNICKA~LEPIVA~NAPLAST. COLLEMPLASTRUM ZINCI OXYDATI
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 9. 1. 1974
Dátum zrušenia: 1. 6. 1990
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 66 4710
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *A V 07/87
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: