Tlačiť

STN 73 0842/D


Označenie: STN 73 0842/D zrušená
Slovenský názov: POZARNI BEZPECNOST STAVEB.~OBJEKT PRO~ZIVOCISNOU A~ROSTLINNOU~VYROBU
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 1986
Dátum zrušenia: 1. 7. 1990
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 73 0842
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/86
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 0842:1989-07
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: