Tlačiť

STN 32 0041


Označenie: STN 32 0041 zrušená
Slovenský názov: Lode a plávajúce zariadenia. Metódy merania vonkajšieho hluku. Medzné hodnoty.
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 1993
Dátum zrušenia: 1. 9. 1994
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 32 0041
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/93
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 32 0041:1994-09
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: