Tlačiť

STN 73 6611/B


Označenie: STN 73 6611/B zrušená
Slovenský názov: Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia
Anglický názov: Pressure tests for water and irrigation pipelines
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 1990
Dátum zrušenia: 1. 8. 1995
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 73 6611
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/90
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 75 5911:1995-08
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: