Tlačiť

STN 74 6488


Označenie: STN 74 6488 zrušená
Slovenský názov: Drevené dvere. Metóda merania rozmerov a odchýliek od pravouhlosti
Anglický názov: Wooden doors. Method of measuring dimensions and deviations from squareness
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 20. 11. 1984
Dátum zrušenia: 1. 11. 1995
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 74 6488
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/85
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 25:1995-12 (74 6488)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: