Tlačiť

STN 73 6141/A


Označenie: STN 73 6141/A zrušená
Slovenský názov: Postreky vozoviek
Anglický názov: Bituminous sprays on roads
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 1976
Dátum zrušenia: 1. 4. 1996
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 73 6141
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/76
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 6129:1996-04
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: