Tlačiť

STN 06 1008


Označenie: STN 06 1008 zrušená
Slovenský názov: Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla
Anglický názov: Fire protection of local appliances and sources of heat
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 18. 8. 1986
Dátum zrušenia: 1. 1. 1997
Jazyk: CS
ICS: 91.140.20
Triediaci znak: 06 1008
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/87
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 11/88
Nahradzujúce normy: STN 92 0300:1997-01
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: