Tlačiť

STN 11 0042


Označenie: STN 11 0042 zrušená
Slovenský názov: Teplovodné obehové čerpadlá. Medzné hodnoty, metódy merania a vyhodnocovania hluku
Anglický názov: Circulating pumps for central heating. Critical values, methods of measurement and evaluation of noise
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 7. 12. 1987
Dátum zrušenia: 1. 1. 1997
Jazyk: SK
ICS: 23.080
Triediaci znak: 11 0042
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/88
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 11 0042-1:1997-01
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: