Tlačiť

STN 73 1010/a


Označenie: STN 73 1010/a zrušená
Slovenský názov: Názvoslovie a značky pre zakladanie stavieb
Anglický názov: Terminology and symbols for foundation engineering
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 1988
Dátum zrušenia: 1. 3. 1997
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 73 1010
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/88
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 1010:1997-03
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: