Tlačiť

STN 72 6503/b


Označenie: STN 72 6503/b zrušená
Slovenský názov: Žiaruvzdorné stavivá. Zásadité stavivá. Spoločné ustanovenia
Anglický názov: Refractory masonry. Basic refractories. Common regulations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 1988
Dátum zrušenia: 1. 4. 1997
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 72 6503
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/88
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN ISO 10081-1:1997-04 (72 6003)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: