Tlačiť

STN 72 6511


Označenie: STN 72 6511 zrušená
Slovenský názov: Žiaruvzdorné stavivá. Zásadité stavivá tvarové. Akosť
Anglický názov: Refractory masonry. Basic shaped refractories. Quality
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 15. 4. 1977
Dátum zrušenia: 1. 4. 1997
Jazyk: SK
ICS: 81.080
Triediaci znak: 72 6511
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN ISO 10081-1:1997-04 (72 6003)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: