Tlačiť

STN 36 0908


Označenie: STN 36 0908 zrušená
Slovenský názov: Stomatologické svietidlá. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšania
Anglický názov: Dental lights. General technical requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 19. 6. 1984
Dátum zrušenia: 1. 6. 1997
Jazyk: CS
ICS: 11.060.20, 29.140.40
Triediaci znak: 36 0908
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/84
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 03/85, Zmena b V 01/86, Zmena c V 10/87
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 9680:2001-10 (36 0908)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: