Tlačiť

STN 46 6213


Označenie: STN 46 6213 zrušená
Slovenský názov: Kontrola úžitkovosti oviec
Anglický názov: Performance testing of sheep
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 13. 8. 1980
Dátum zrušenia: 1. 7. 1997
Jazyk: CS
ICS: 65.020.30
Triediaci znak: 46 6213
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/81
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 46 6213:1997-07
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: