Tlačiť

STN 46 6233


Označenie: STN 46 6233 zrušená
Slovenský názov: Kontrola úžitkovosti kôz
Anglický názov: Performance recording of goats
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 16. 11. 1985
Dátum zrušenia: 1. 7. 1997
Jazyk: SK
ICS: 65.020.30
Triediaci znak: 46 6233
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/86
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 46 6233:1997-07
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: