Tlačiť

STN 73 0036


Označenie: STN 73 0036 zrušená
Slovenský názov: Seizmické zaťaženie stavieb
Anglický názov: Seismic loads of buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 16. 11. 1973
Dátum zrušenia: 1. 9. 1997
Jazyk: CS
ICS: 91.040, 91.080
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 0036:1997-09
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: