Tlačiť

STN 13 6312


Označenie: STN 13 6312 zrušená
Slovenský názov: Kanalizačná liatina. Veko poklopu na vstupné šachty zo sivej liatiny s betónovou výplňou na skúšobné zaťaženie 25 t
Anglický názov: Cast-iron products for sewerage. Grey cast iron cover plate for entry shafts with concrete filling for 25 t test load
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 4. 3. 1964
Dátum zrušenia: 1. 12. 1997
Jazyk: CS
ICS: 23.040
Triediaci znak: 13 6312
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 06/76
Nahradzujúce normy: STN EN 124:1997-12 (13 6301)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: