Tlačiť

STN 62 1510/b


Označenie: STN 62 1510/b zrušená
Slovenský názov: Skúšanie gumy. Stanovenie odolnosti proti pôsobeniu kvapalín
Anglický názov: Testing of vulcanized rubber. Determination of resistance to liquids
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 1986
Dátum zrušenia: 1. 12. 1997
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 62 1510
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/86
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN ISO 1817:1997-12 (62 1510)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: