Tlačiť

STN 62 1527


Označenie: STN 62 1527 zrušená
Slovenský názov: Guma. Metódy stanovenia odolnosti gumy proti ozónu v podmienkach statickej deformácie
Anglický názov: Vulcanized rubber. Methods for determining ozone resistance of vulcanized rubber under a static deformation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 29. 4. 1986
Dátum zrušenia: 1. 12. 1997
Jazyk: CS
ICS: 83.060
Triediaci znak: 62 1527
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/86
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN ISO 1431-1:1997-12 (62 1527)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: