Tlačiť

STN 79 0009


Označenie: STN 79 0009 zrušená
Slovenský názov: Názvoslovie chýb garbiarskych koží a usní
Anglický názov: Terminology of hide, skin and leather defects
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 14. 3. 1988
Dátum zrušenia: 1. 5. 1998
Jazyk: CS
ICS: 01.040.59, 59.140.20, 59.140.30
Triediaci znak: 79 0009
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/89
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 79 0001-4:1998-05
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: