Tlačiť

STN 73 6100


Označenie: STN 73 6100 zrušená
Slovenský názov: Názvoslovie cestných komunikácií
Anglický názov: Terminology of roads
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 6. 7. 1983
Dátum zrušenia: 1. 6. 1999
Jazyk: CS
ICS: 01.040.93, 93.080.10
Triediaci znak: 73 6100
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena 1 V 06/92
Nahradzujúce normy: STN 73 6100:1999-06
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: