Tlačiť

STN P ENV 1995-1-2


Označenie: STN P ENV 1995-1-2 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky zaťaženia požiarom
Anglický názov: Eurocode 5: Design of timber structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2002
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50, 91.040, 91.080.20
Triediaci znak: 73 1701
Úroveň zapracovania: idt ENV 1995-1-2:1994
Vestník: 02/02
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1995-1-2:2008-06 (73 1701)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre navrhovanie drevených konštrukcií v mimoriadnej situácii namáhania požiarom a musí sa používať spolu s ENV 1995-1-1 a ENV 1991-2-2.