SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1741
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1741Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1741
Slovenský názov: Stanovenie šmykovej pevnosti škár medzi prefabrikovanými dielcami z autoklávovaného pórobetónu alebo z ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva pri zaťažení kolmo na rovinu dielca
Anglický názov: Determination of shear strength for out-of-plane forces of joints between prefabricated components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2000
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.100.30
Triediaci znak: 73 2056
Úroveň zapracovania: idt EN 1741:1998
Vestník: 06/00
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje metódu stanovenia šmykovej pevnosti škár medzi prefabrikovaných dielcov z autoklávovaného pórobetónu (AAC), alebo z ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva.