SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1739
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1739


Označenie: STN EN 1739 zrušená
Slovenský názov: Stanovenie šmykovej pevnosti škár medzi prefabrikovanými dielcami z autoklávovaného pórobetónu alebo z ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva pri zaťažení v rovine dielca
Anglický názov: Determination of shear strength for in-plane forces of joints between prefabricated components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2000
Dátum zrušenia: 1. 8. 2007
Jazyk: SK
ICS: 91.100.30
Triediaci znak: 73 2057
Úroveň zapracovania: idt EN 1739:1998
Vestník: 06/00
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1739:2007-08 (73 2057)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje metódu stanovenia šmykovej pevnosti škár medzi prefabrikovaných dielcov z autoklávovaného pórobetónu (AAC), alebo z ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva, pri zaťažení v rovine dielca.