Tlačiť

STN P ENV 1994-2


Označenie: STN P ENV 1994-2 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Spriahnuté oceľobetónové mosty
Anglický názov: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 2: Composite bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2002
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10, 91.080.40, 93.040
Triediaci znak: 73 6207
Úroveň zapracovania: idt ENV 1994-2:1997
Vestník: 03/02
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1994-2:2006-06 (73 6207)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Eurokódy pre stavebné konštrukcie zahŕňajú skupinu noriem nna navrhovanie nosných konštrukcií a geotechnických konštrukcií objektov pozemných a inžinierskych stavieb.