SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P ENV 1998-1-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P ENV 1998-1-1


Označenie: STN P ENV 1998-1-1 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá. Seizmické zaťaženia a všeobecné požiadavky na konštrukcie
Anglický názov: Eurocode 8. Design provisions for earthquake resistance of structures. Part 1-1: General rules. Seismic actions and general requirements for structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 1999
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.120.20
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt ENV 1998-1-1:1994
Vestník: 04/99
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1998-1:2005-12 (73 0036)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto predbežná norma slúži na alternatívne používanie spolu so súvisiacimi STN.