SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6242
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6242


Označenie: STN 73 6242 zrušená
Slovenský názov: Navrhovanie a zhotovovanie vozoviek na mostoch pozemných komunikácií
Anglický názov: Design and construction of pavements on road bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2001
Dátum zrušenia: 1. 5. 2010
Jazyk: SK
ICS: 93.040, 93.080.20
Triediaci znak: 73 6242
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/01
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 05/03, Zmena *2 V 05/04, Zmena *3 V 11/06
Nahradzujúce normy: STN 73 6242:2010-05
Nahradené normy: STN 73 6242:1995-12
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje zásady návrhu, realizácie, skúšania a kontroly vozoviek na trvalých mostoch pozemných komunikácií, priepustoch, lávkach a na konštrukciách podobných mostom alebo slúžiacich na rovnaký účel.