Tlačiť

TNI CR 12340


Označenie: TNI CR 12340 zrušená
Slovenský názov: Obaly. Odporúčania na vykonávanie inventarizačnej analýzy životného cyklu obalových systémov
Anglický názov: Packaging. Recommendations for conducting life-cycle inventory analysis of packaging systems
Pôvodné označenie: Do 1.9.2005 STN CR 12340
Dátum vydania: 1. 10. 2000
Dátum zrušenia: 1. 7. 2021
Jazyk: SK
ICS: 55.020
Triediaci znak: 77 7001
Úroveň zapracovania: idt CR 12340:1996
Vestník: 09/00
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Predmetom tejto správy CEN je vytvoriť súbor smerníc najlepšej praxe na vykonávanie tých aspektov inventarizačnej analýzy životného cyklu, ktoré sú charakteristické pre obalové systémy.