Tlačiť

STN EN 1794-2


Označenie: STN EN 1794-2 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 2: Všeobecná bezpečnosť a požiadavky týkajúce sa životného prostredia.
Anglický názov: Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 2: General safety and environmental requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2000
Dátum zrušenia: 1. 10. 2003
Jazyk: SK
ICS: 17.140.30, 93.080.30
Triediaci znak: 73 6042
Úroveň zapracovania: idt EN 1794-2:1998
Vestník: 11/00
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1794-2:2003-10 (73 6042)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: