Tlačiť

STN EN 603-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 603-1
Slovenský názov: Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnený kovaný materiál. Časť 1: Technické dodacie podmienky
Anglický názov: Aluminium and aluminium alloys. Wrought forging stock. Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2000
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 77.120.10
Triediaci znak: 42 4090
Úroveň zapracovania: idt EN 603-1:1996
Vestník: 09/00
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 603 stanovuje techn. podmienky kontroly a dodávania hliníka a kovaného materiálu zo zliatin hliníka na všeobecné použitie v strojárstve.